Logo prokuryry.cz

Prokuryry.cz

Prokuryry.cz je mladý start-up, který buduje širokou síť kurýrů a spolupracuje s firmami jako třeba Bolt Food, Levitoo a Dáme jídlo.

Automatizace firemních procesů Google Sheets na E-mail a SMS

RadimBot sleduje registrace a novým kurýrům následně pošle automaticky další informace ohledně možnosti spolupráce a postupně s nimi prochází proces navázání spolupráce. Díky Integromatu se ušetří měsíčně desítky hodin lidské práce.

Jak to vyzkoušet

Fungování můžete vyzkoušet na www.prokuryry.cz pouze pokud máte zájem stát se kurýrem.

Share via
Send this to a friend